Fondo remiamos sritys

Fondas vykdo šią veiklą: remia skautų judėjimų (organizacijų), mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto programas; aplinkos apsaugos ir aplinkos tvarkymo, istorijos, gamtos, architektūros, kultūros vertybių apsaugos, įamžinimo bei restauravimo darbų programas; kitą socialiai naudingą veiklą bei Vyriausybės skelbiamas socialines programas.